Club And Mentorship


We are having different society clubs of all the department under which various activities take place. Each and every student of SAIT is a part of these clubs.
One of our unique feature is mentoring , we believe in one to one interaction with the students to solve there problems.

Group 1 Madam Curie
S.No Mentor Teacher Student Name Mentor Leader
1 1.Dr. Karuna Parmar
2.Mrs. Priyanka Singh
Aman Bakshi 1.Aman Bakshi
2.Aswine Gupta
2 Prasanna Kumar Sahu
3 Ayush Mishra
4 Menka Kushwaha
5 Ashwine Gupta
6 Ankit Handsa
7 Harshit
8 Jitendra Kesharwani
9 Akansha Uikey
Group 2
1 1.Mr Amresh Singh Ajeet Kumar Mehta 1.Ajeet Mehta
2.Rishika Sharma
2 Rishiska
3 Taruna Raikwar
4 Harshita Sharma
5 Sanskar Khare
6 Vipin Pandey
7 Sneha Barmaiya
8 Nikhil Jhariya
9 Ujala Choudhary
Group 3
1 1.Ms Richa Mishra
2. Mrs. Niharika Sahu
Renu Kori 1.Yamini Singh
2.Nitin Patel
2 Saniya Prajapati
3 Yamini Singh
4 Vikas Mourya
5 Manish Paikra
6 David Xalxo
7 Nikil Mehra
8 Nitin Patel
9 Surabh Jhariya
Group 4
1 1.Mr Prem Kushwaha Rohit Kumar 1.Md. Sajid Hussain
2.Neha Rajak
2 Rekha Tekam
3 Neha Rajak
4 Ram Gopal
5 Satyendra Kumar
6 Shraddha Patel
7 Md. Sajid Hussain
8 Subham Sahu
9 Ajeet Namdeo
Group 5
1 1.Mr U.N. Bera Priya Bachan 1.Priya Bachan
2.Ravi Shekhar
2 Ravi Shekhar
3 Akansha Shripal
4 Richa Patel
5 Trapteshwari Yadav
6 Sarad Sahu
7 Arpit Upadhyay
8 Jitendra Kushram
Group 6
1 Anothny David 1.Mr Vivek Sahu Alex 1.Anothny David
2.Kriti Sahu
2 Kriti Sahu
3 Deep Raj
4 Deepa Choudhary
5 Rajesh Paikra
6 Aniket
7 Naman Kushwaha
8 Abhichal Tiwari
9 Brijesh Patel
10 Abhishek
Group 7
1 1.Ms Roshni Khan Alex 1.Alex
2.Baby
2 H Vanlallhruaizela
3 Baby
4 Lalfakzuala fani
5 P C Malsawamtluanga
6 Parwehwar Magre
7 Tanu Yadav
8 Manish Dhurvey
9 Rohit Kachhi
10 Abhishek