ME-Projects

MECHANICAL ENGG VIII SEM (BATCH 2011-2015)

 

Project Title Team Member Supervisor
CFD analysis of a 3D Car model using ANSYS Sahil Kanojia

Ashish Jose

Mr. Sourabh Jain
Folding bicycle Pankaj Yadav, Rahul Chauhan,

Adil Khan, Kailash Maravi

Sumit Sen, Siddharth Jhodkar

Mr. Vijay Tripathi
Simulation on Power Plant using Micromedia Flash V8.0 Shubhankar Pramanick

Shivendra Nikhar, Vishnu Patel

Neeraj Kumar Prasad, Raushan Singh

Mr. Sakib Ansari
Hybrid Energy Fountain Arunima Verma, Rachael Davidson

Shubham Thakur, Sourabh Vishwakarma

Kevin Roy, Simranjeet Singh

Sohit Tiwari, Vivek Namdeo

Mr. Prem Kushwaha
Solar bicycle Yogesh Kumar Sahu, Ashok Dubey

Shrikant Jaiswal, Saransh Nema

Mr. Prem Kushwaha
ECO COOLER Ankit Jain, Dilbag Singh

Naman  Badwal, Nikhil Pillai

Priyansh Gupta, Shivam Kashyap

Suketu Ramsnehi

Mr. Prem Kushwaha
Suspension System Bhavbhooti Dubey Mr. Prem Kushwaha
Three Axis Hydraulic Tipper Shubham Bhawsar, Hrishabh Tiwari

Monu Bhargava, Deepak Yadav

Prakash Rai

Mr. Prem Kushwaha

 

MECHANICAL ENGG VIII SEM (BATCH 2012-2016)

 

S. No. Project Title Name of Students Supervisor
1 Vertical axis Wind Turbine Abhishek Tiwari

Harsh Gaur

Manish kumar

Mohit kumar

Mr. Ajinkya Phatak
2 Electricity Generation By Tidal Energy Punet Kewat

Abhishek Lodhi

Raj Kumar

Ashutosh

Mr. Sakib Ansari
3 Design of Go-kart Shifali Barwa

Arnold Glenn

Peter

K.V Varun

Mr. Prem Kushwaha
4 Home Made Refrigerator combine with water purifier Sourabh Shukla

Sourabh Guha

Amit Singh

Mr. Deepesh Panjwani
5 Mechanical hacksaw Shivam Nayak

Prateek Roy

Rohit Kushwaha

Sumit Nikhare

Mr. Yashwant

Vishwakarma

6 Eco-Room Cooler Akhilesh

Tushar

Sanjay

Sanjeev

Mr. Sakib Ansari

 

MECHANICAL ENGG VIII SEM (BATCH 2013-2017)

SR. NO. FACULTY STUDENT TOPIC
1 MR. AJINKYA PHATAK GAURAV GUPTA

ANURANJAN MARAVI

CHAITANYA ASATI

DIWAKAR A CHOUDHARY

MENDI JEEVAN S SINGH

SHRAVAN KUMAR YADAV

POLLUTION BY COW DUNG CAKE
2 MR. PREM KUSWAHA ABHAY THOMAS

DAVIS TOM

LINO THOMAS

MOSSES P MATHEW

PRAVIN P RAJ

CUSTOMIZABLE AIR COOLER
3 MR. SAKIB ANSARI AKARSH JAIN

AHFAZ ULL HASSAN

SANDEEP KACHHI

SANJEEV P S SOLANKI

VIJAY GUPTA

SOLAR WATER DISTILLATION
4 MR.ANKIT RAJAK SIMON PALAV

KRISHNA M P S CHAUHAN
BABLU PRASAD RAJAK

SANDEEP KUMAR

NARNARYAN SINGH

PERSONAL AIR COOLER USING (TEC- MODULE)
5 MR. YASHWANT VISHWAKARMA NIHARIKA PATEL

SACHIN KUMAR TURKANE

UJESH SINGH THAKUR

VARUN DHAWAN

FLOW CHARACTERIZATION OF FANS
6 MR. U N BERA LEKI DKHAR OPTIMIZATION OF GEOMETRICAL PARAMETER FOR MACRO CANTILEVER TO OBTAIN MAXIMUM SENSITIVITY